Araştırma Görevlileri​


 Arş. Gör. Murat DURMAZ  Murat DURMAZ
 Tel: +90 (212) 285 65 12(16)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: durmazmu@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Cihad DELEN  Cihad DELEN
 Tel: +90 (212) 285 65 12(18)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: cdelen@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Enes TUNCA  Enes TUNCA
 Tel: +90 (212) 285 74 31
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: tuncaen@itu.edu.tr

 Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN  İsmail KAHRAMAN
 Tel: +90 (212) 285 64 17
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: kahramani@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL  Çağatay Sabri KÖKSAL
 Tel: +90 (212) 285 64 83
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: koksalcag@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Cihad ÇELİK  Cihad ÇELİK
 Tel: +90 (212) 285 64 32 
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: celikciha@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Çağrı AYDIN  Çağrı AYDIN
 Tel: +90 (212) 285 64 83
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: aydincagr@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Aras ÇETİNKAYA  Aras ÇETİNKAYA
 Tel: +90 (212) 285 63 99 (65 12)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: cetinkayaar@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Selahattin ÖZSAYAN  Selahattin ÖZSAYAN
 Tel: +90 (212) 285 64 32 
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: ozsayan@itu.edu.tr

 Arş. Gör. İbrahim PINAR  İbrahim PINAR
 Tel: +90 (212) 285 74 35
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: pinarib@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Mikail Rıza ONAT  Mikail Rıza ONAT
 Tel: +90 (212) 285 64 35
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: onatm@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Salim TAMER
(Dış Kadrolu)
 Salim TAMER
 Tel: +90 (212) 285 65 12(12)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: stamer@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Sertaç BULUT
(Dış Kadrolu)
 Sertaç BULUT
 Tel: +90 (212) 285 65 17
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: bulutse@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Mehmet Salih KARAALİOĞLU (Dış Kadrolu)  Mehmet Salih KARAALİOĞLU
 Tel: +90 (212) 285 65 12(15)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: karaalioglum@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Koray ŞAHİN
(Dış Kadrolu)
 Koray ŞAHİN
 Tel: +90 (212) 285 65 12(14)
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: sahinko@itu.edu.tr

 Arş. Gör. Ferhat EKİN 
(Dış Kadrolu)
 Ferhat EKİN
 Tel: +90 (212) 285 63 80
 Faks: +90 (212) 285 64 54
 E-posta: ekinfe@itu.edu.tr